I Shanghai er Heatherwick Studio i gang med at bygge, hvad de definerer som et stykke topografi i form af “to bjerge med 1000 træer”. Et forsøg på at smelte by og natur tættere sammen oppe i højderne, og derved øge både ude- og inderumskvaliteten.

“We wondered if there was a way to make better working spaces by also making access to outdoors.” @ Thomas Heatherwick

Idéen om at have træer på bygninger er en tendens der længe har eksisteret, men Heatherwick har denne gang formået at lade det grønne inspirere og indvirke på bygningens formsprog. Det giver meget tilbage til bygningens udtryk, at indtænke krav fra det grønne(jordmængder og afvanding), som en del af bygningens samlede udtryk. For træer og anden beplantning på bygninger  har unægteligt stor indvirkning på formsproget.

Man kunne håbe at udformningen af søjlerne også giver træerne bedre vilkår til at leve i, så de har tilstrækkeligt med jord, og får rigeligt vand fra himlen. Og så det derved har reduceret behovet får et kompliceret net af slanger til vandings- og gødningsanlæg. Det må stå hen i det uvisse på nuværende tidspunkt.

Byggeriet er tænkt som et mixed-use byggeri og forventes at stå færdigt i 2018.

Træer og anden beplantning på bygninger er selvfølgelig set før, i stor stil. Her er det Bosco Verticale i Milano, “den vertikale skov”. Uden tvivl et meget vellykket projekt, ud fra det visuelle perspektiv, men også et projekt der kræver et rigtig højt driftniveau. De 400 lejlighederne koster mellem 22.000-90.000 /m2 med et anlægs budget på 485mio DKK.