En konceptuel konkurrence på eVolo – Skyskraberen 2015 – skaber grundlag for denne diskussion.

Slideshow er © eVolo

Hvordan ser fremtidens bud ud på en skyskraber i den antrophecene tidsalder, hvor alle mennesker skal bo i byerne. Hvordan skaber vi en symbiose mellem natur og mennesker i byen? Hvis mennesket af natur lever i byen – med by og natur side om side, så må vi i den antrophecene tidsalder, hvor økosystemer ændres hvor det byggede dominerer, frem for det ubebyggede, skabe eller genskabe de steder i byen, hvor naturen opleves på dens egne præmisser. Et begreb som ‘Den atmosfæriske by’ – der handler om oplevelsen af en bestemt atmosfære. At opleve nære steder, hvor det er naturen der dominerer!

Essence-Evolo-skyscraper-competition_fremtidensskyskraber_oxvig3

© eVolo

Essence-Evolo-skyscraper-competition_fremtidensskyskraber_oxvig6

© eVolo

‘Essense skyscraper‘ er titlen på de viste projekt her i artiklen. Et meget flot og poetisk, konceptuelt bud der vinder første pladsen i konkurrence om skyskraberen 2015 på eVolo. Et konceptuelt forsøg på at skabe naturens elementer i dens grundlæggende former.

Vinderteamet, BOMP består af 4 personer:

Ewa Odyjas, Agnieszka Morga, Konrad Basan, Jakub Pudo, alle fra Polen.

Som de selv udtaler:

The main goal of this project is to position non-architectural phenomena in an urban fabric,an inspiration rooted in nature allowed to form a representation of external worlds in the shape of a vertical structure.

..Away from everyday routines, in a dense city centre, a secret garden that combines architecture and nature is born.

Essence-Evolo-skyscraper-competition_fremtidensskyskraber_oxvig4

© eVolo

Projektet skaber nogle interessante visioner og perspektiver på fremtidens bystruktur. Hvordan kan vi integrere naturen på nye måder? Og hvad skal der egentlig til for at opleve naturen på dens egne præmisser? – de åbne vidder, skoven, engen, marsken, oceanet, plantelivet, dyrelivet etc.

Gruppen definerer ved hjælp af diagrammer forskellige natur-grundelementer, og forsøger her igennem at finde indtil til naturelementernes oplevelsesmæssige ‘grundstof’.

Essence-Evolo-skyscraper-competition_fremtidensskyskraber_oxvig2

© eVolo

Jeg synes projektet kommer med et enormt fedt indspark til diskussionen om by, natur og mennesker. Den ‘opfinder’ en ny typologi, og forsøger at besvare, hvordan vi kan leve og skabe interessante rum i den tætte by -> den vertikale by. Her kommer jeg til at tænke på to andre, (ikke helt så visionære), og også derfor allerede realiserede projekter, der arbejder med offentlige rum i højden ved hjælp af nogle meget velkendte og urbane virkemidler i byen; promenaden og broen.

BIG’s 8 -tallet og Steven Holls – Linking Hybrid har begge intentioner om at inddrage offentligheden / byen i bygningen. En intention om at skabe en sammenhængende by +1m,  er et nødvendigt og et spændende indspark til den tætte by. Konceptuelt holder det helt sikkert, men hvordan det fungerer i praksis skal jo være op til brugerne.

8_tallet_by_yperio_fremtidensskyskraber_oxvig7

© Yperio

steven-holl-lh-iwan-baan_fremtidensskyskraber_oxvig_tn

© Iwan Baan

Som afslutning på dagens tankestrøm:

Arkitekter, ingeniører, byplanlæggere, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter etc. bør tænke i helheder som ‘den atmosfæriske by‘ og ‘den modstandsdygtige by’ the resilient city‘  Det handler om at opleve vores byer, som et sted hvor vi har lyst til at og kan leve i, nu og i fremtiden. Vi skal skabe rum for mennesker, rum for naturen, og rum for den levende by.

#Oxvigs