Måske ikke helt endnu, men vi nærmer os. Qualcomm Halo er en af ​​få virksomheder (herunder BMW og Volkswagen), som satser markant på at udvikle ​​trådløse og genopladelig elektrisk køretøjsteknologi (WEVC). I filmen nedenfor kan du se deres visioner og allerede eksisterende løsninger der kører i testfasen. Bilerne er kommet for at blive, om man vil det eller ej. De er i større og større grad klar på at kører i en CO2 fri verden, baseret på vedvarende energikilder. Så det at vi investerer i motorveje og i det hele taget i vejnettet er måske ikke så dumt. Vi skal forbinde vores verden, for det er sådan vi kommer fysisk tættere på hinanden, på byen og på naturen. Bil vs offentlig transport vs cyklen. Bilens største udfordring, indenfor storbyens grænser, er at den fylder omtrent lige så meget som 6-8 cyklister, og kan transportere lang færre end toget, metroen, bussen eller letbanen.

Men hvad nu hvis den fremtidige, vel at mærke, førerløse el bil, blot var et objekt i byen der transporterede os rundt, uden at vi nødvendigvis, selv ejede bilen. En verden af førerløse transport bobler, der indbyrdes administrerede færdslen, og bragte os fra a til b, for derefter at forsvinde ud af byen. Der vil ikke være behov for parkering, og bilkøer var et simpelt regnestykke for computeren.

Med eksempler som Qualcomms teknologi, Googles førerløse bil og uanede mængder af computerkraft, med IBM ‘watson‘ som eksempel, er begrænsningen svær at få øje på. Som byplanlægger ser jeg masser af muligheder og ser frem til at planlægge fremtidens by. Bilen er ikke farlig, den skal bare overholde nogle fælles spilleregler, for en fælles verden.

 

Foruden de innovative sjæle, der driver en stor del af branchen, kan jeg ikke lade være med at smide et link til sustainia, der beskæftiger sig med kommunikation indenfor bæredygtighed, baseret på eksisterende cases, der viser løsninger på hvordan verden skal se ud i fremtiden. De har i 2015 udgivet bogen ‘sustainia 100’, som er frit tilgængelig i en digital version via ISSUU her.